Geogebra VRTENJE KVADRA OKOLI STALNE OSI

Animacija prikazuje kvader, ki se vrti s stalno kotno hitrostjo ω okoli stalne osi skozi težišče. Oboje, velikost kotne hitrosti in os, skupaj določata stalni vektor kotne hitrosti ω.

Opazujemo lahko, kako se med takim vrtenjem kvadra spreminjata zunanji navor M na kvader in vrtilna količina Γ kvadra. Zunanji navor in vrtilna količina sta vektorski količini. Če se os ujema s katero od glavnih vztrajnostnih osi kvadra, vidimo, da je vektor navora nič, vektor vrtilne količine pa je v tem primeru vzporeden z vektorjem kotne hitrosti.

 

Animacijo zaženemo z desnim klikom na drsnik pod napisom »Poženi animacijo« in klikom na »Animation on«. Os vrtenja lahko spremenimo tako, da spremenimo smer vektorja kotne hitrosti ω (ki določa os vrtenja). To storimo tako, da kliknemo in držimo rumeno točko na koncu vektorja kotne hitrosti, jo premaknemo na željeno mesto in spustimo.  Velikost kotne hitrosti pa spreminjamo z drsnikom.

Vklopimo lahko tudi sled vrtilne količine in navora, kar povzroči, da krajišče vektorja med vrtenjem kvadra pušča sled, kot vidimo na sliki. S pomočjo te funkcije lažje raziskujemo, kako se vektorja spreminjata s časom. Sled se izbriše, če se približamo ali oddaljimo (pri spremembi povečave, pri kateri opazujemo vrtenje).

Animacija je nastala v okviru diplomskega dela.

Sara Čufer, september 2018