GeogebraELIPTIČNA TIRNICA PLANETA OKOLI SONCA

Spreminjaj parameter (ekscentričnost elipse) in opazuj, kako je od njega odvisna oblika elipse. Ekscentričnost krožnice je 0, ekscentričnost elipse je med 0 in 1.

Rumena pika je središče krožnice. Zeleni piki sta gorišči elipse. Sonce, ki ima maso, ki je mnogo večja od skupne mase planetov, ki krožijo okoli njega, je v gorišču elipse.

Ekscentričnost eliptične Zemljine tirnice okoli Sonca je trenutno ≅0,0167 (in da, se počasi – na časovni skali sto in tisoč let, zaradi gravitacijskega vpliva ostalih planetov Osončja – spreminja; zavzame lahko vrednosti med 0,0034 in 0,058, če gre verjeti Wikipediji). Zemljine tirnice po videzu ne ločimo od krožnice. Sonce je, kjer je rumena pika.

Barbara Rovšek, december 2017