GeogebraKONJUNKCIJA PLANETOV
Animacija prikazuje gibanje notranjih planetov na njihovi poti okoli Sonca. Polmeri tirnic, ki so narisane približno kot krožnice, ustrezajo povprečnim oddaljenostim planetov okoli Sonca. V animaciji so upoštevani dejanski obhodni časi planetov.

Predpostavimo, da so planeti ob času = 0 vsi poravnani, kot kaže začetno stanje dinamičnega prikaza. Raziščeš lahko, koliko časa mine, preden sta dva planeta zopet poravnana – v KONJUNKCIJI. Enota pri času t so dnevi. Vključen prikaz zveznice med določenim planetom in Soncem (za prikaz odkljukaj v ustreznem okencu) ti olajša ugotavljanje dneva, ko se poravnava z drugim planetom ponovi.

Ločimo dve različni poravnavi dveh planetov s Soncem. Če sta planeta na isti strani glede na Sonce, imenujemo konjunkcijo SPODNJA, če sta na nasprotnih straneh Sonca, jo imenujemo ZGORNJA.
Barbara Rovšek, december 2016