GeogebraODBOJNI ZAKON
Animacija prikazuje odbojni zakon. Žarek svetlobe vpada na prvo zrcalo pod vpadnim kotom α. To je kot med žarkom in vpadno pravokotnico. Vpadni kot lahko z drsnikom spreminjaš med 0° in 90° in opazuješ, kaj se dogaja z žarkom pri odboju. Odbojni kot α’ je enak vpadnemu kotu α, α’ = α. To je vsebina ODBOJNEGA ZAKONA. Vidiš lahko, kaj se zgodi, ko pride prvič odbiti žarek do drugega zrcala – odbije se še na drugem zrcalu.

Z drugim drsnikom lahko spreminjaš tudi kot δ med zrcaloma.

Posebnost, ki jo lahko opaziš: ko je kot med zrcali pravi (δ = 90°), sta vpadni žarek (na zrcalo 1) in odbojni žarek (od zrcala 2) vzporedna. Vpadnemu žarku se po dvakratnem zaporednem odboju na med seboj pravokotnih zrcalih smer potovanja točno obrne. Obrat je neodvisen od vpadnega kota vpadnega žarka, kar lahko ugotoviš, če pri kotu δ = 90° med zrcali spreminjaš vpadni kot α.
Anja Šmid, november 2009