GeogebraRESONANCA V ODMIKIH IN MOČI PRI VSILJENEM NIHANJU

Ko nihalu, ki ima lastno frekvenco υ0, vsiljujemo nihanje s krožilno frekvenco ω in amplitudo s0, niha z amplitudo s. Z drsnikoma lahko spreminjamo lastno krožilno frekvenco ω0 in koeficient dušenja β.

Rdeča krivulja kaže, kako se amplituda nihanja s spreminja z vsiljeno krožilno frekvenco ω. Modra krivulja kaže, kolikšna je povprečna moč P, s katero vsiljujemo nihanje. Moč P0 je moč, s katero vsiljujemo nihanje (z enako amplitudo vsiljevanja) pri lastni krožilni frekvenci ω0.

Barbara Rovšek, november 2009