GeogebraGIBANJE NOTRANJIH PLANETOV OSONČJA OKOLI SONCA

Animacija kaže relativne hitrosti notranjih planetov na njihovi poti okoli Sonca. Polmeri tirnic, ki so narisane približno kot krožnice, ustrezajo povprečnim oddaljenostim planetov okoli Sonca. V animaciji so upoštevani tudi obhodni časi planetov.

Tirnica dodatnega planeta XX je narisana z belo. Relativno oddaljenost planeta XX od Sonca (glede na oddaljenost Zemlje od Sonca) lahko spreminjaš z drsnikom r. Okoli Sonca kroži s tako hitrostjo, kot predpisujeta gravitacijski zakon in 2. Newtonov zakon.

Animacija prikaže, da obhodne čase in polmere tirnic planetov povezujeta omenjena zakona. Če tirnica planeta XX prekrije tirnico katerega od notranjih planetov, lahko vidiš, da se gibljeta enako hitro.

Barbara Rovšek, november 2010