GeogebraELONGACIJA MERKURJA IN VENERE
Animacija prikazuje gibanje Merkurja, Venere in Zemlje na njihovi poti okoli Sonca. Polmeri tirnic, ki so narisane približno kot krožnice, ustrezajo povprečnim oddaljenostim planetov okoli Sonca. V animaciji so upoštevani dejanski obhodni časi planetov.

Predpostavimo, da so planeti ob času t=0 vsi poravnani, kot kaže začetno stanje dinamičnega prikaza. Enota pri času t so dnevi.

ELONGACIJA je kot med smerjo proti Soncu (zelena črta) in smerjo proti planetu, ki ga opazujemo z Zemlje (tu nas zanimata Merkur – rumena črta – in Venera – škrlatna črta).

Odkljukaj planet, ki ga boš opazoval. Izriše se graf, ki kaže, kako se elongacija planeta spreminja s časom.

Barbara Rovšek, december 2016