Geogebra POVPREČNI SONČEV ČAS

Aplikacija prikazuje dve gibanji Zemlje; vrtenje (rotacijo) okoli osi in kroženje (revolucijo) okoli Sonca pri pogledu na ekliptiko s severa. Zemlja je narisana močno pretirano. Tako bi bilo videti, če bi bil Zemljin tir krožnica (kar je skoraj) in če bi bila Zemljina os pravokotna na ekliptiko (kar ni; os je nagnjena za 23º). Aplikacija ne upošteva pojavov višjega reda, npr. tega, da se hitrost Zemlje na eliptičnem tiru okoli Sonca med letom nekoliko spreminja (je odvisna od trenutne lege Zemlje na tem tiru). Zato je ČAS, ki ga aplikacija prikazuje, POVPREČNI, in ker je povezan s trenutno orientacijo poldnevniške ravnine opazovalca glede na Sonce, SONČEV.

Ob t = 0 je opoldne po sončevem času, Sonce je v poldnevniški ravnini opazovalca. Ko mine 24 h, je Sonce ponovno v isti poldnevniški ravnini. Zemlja se v tem času (24 h) zavrti okoli svoje osi za nekaj več kot 360º, ker se medtem tudi premake na svojem tiru okoli Sonca.
Čas t merimo v urah. Črtkana črta ponazarja presek poldnevniške ravnine, v kateri je (glede na Zemljo nepremični) opazovalec, z ekliptiko.

Barbara Rovšek, december 2016