GeogebraLOM VALOVANJA NA MEJI
Animacija prikazuje prehod ravnega valovanja na meji dveh sredstev (snovi) iz enega v drugega. Prikazane potujoče ravne črte so odseki nekaj zaporednih vrhov ravnih valov. Spreminjaš lahko vpadni kot α, lomni količnik snovi, v katero valovanje vstopa nter poiščeš tisti (pravi) lomni kot βpri katerem se odseki vrhov ravnih valov ob prehodu meje obeh snovi ne pretrgajo. Če želiš namig o pravilni vrednosti lomnega kota βodkljukaj v okencu…

Ko valovanje prehaja iz prve snovi, kjer potuje s hitrostjo c1, v drugo, kjer potuje s hitrostjo c2, se na meji teh dveh snovi spremeni SMER potovanja valovanja tako, da so ODMIKI delov sredstva (če gre za mehansko valovanje) tik ob meji na obeh straneh meje ENAKI (ZVEZNI). Če naj bo valovanje na meji zvezno, se mora ob prehodu meje spremeniti SMER potovanja valovanja. Ta pojav imenujemo LOM.

Barbara Rovšek, maj 2017