GeogebraKROŽENJE DVEH TELES OKOLI SKUPNEGA TEŽIŠČA
Animacija prikazuje kroženje dveh teles (zvezd) z maso m in M, ki sta med seboj oddaljeni za d, okoli skupnega težišča T. Razdalja med m in T je r, razdalja med M in T je R.

Gravitacijska sila je radialna (centripetalna) sila za kroženje posameznega telesa okoli težišča T. Sila telesa m na telo M je prikazana z zeleno puščico, sila telesa na telo m je prikazana z rdečo puščico. Po velikosti sta sili seveda enaki (kot pove tudi 3. Newtonov zakon). Kotna hitrost kroženja ω je ista za obe telesi (kar sledi iz enačb gibanja).

Z drsnikoma spreminjaš razdaljo med telesi d in maso M (izraženo kot večkratnik mase m).
Barbara Rovšek, april 2020