GeogebraTEŽIŠČE SISTEMA TOČKASTIH TELES

<iframe scrolling="no" src="https://www.geogebra.org/material/iframe/id/PyeZef2k/width/1135/height/592/border/888888/sri/true/sdz/true" width="1135px" height="592px" style="border:0px;"> </iframe>

Težišče sistema točkastih teles v ravnini je točka, ki pove, kje je “navidezno” zbrana vsa masa sistema. V ravnini ima vsako točkasto telo svojo lego in svojo maso. S spreminjanjem teh dveh količin se spreminja tudi lega težišča sistema.

V animaciji je predstavljen sistem petih točkastih teles in njihovo težišče. Spreminjaj lego točk (prestavi točke z miško) in njihovo maso (spremeni jo z drsniki) ter opazuj, kako se spreminja lega težišča.

Kaj se zgodi, če imamo samo eno točko z maso m, ostale pa imajo maso nič?
Kako dosežemo, da je težišče od vseh točk enako oddaljeno?

Katja Bahorič, julij 2010