GeogebraKOSTRUKCIJA ZENITNEGA IN CIRKUMPOLARNEGA KROGA
Prikazana je konstrukcija ZENITNEGA in CIRKUMPOLARNEGA kroga.

Oba kroga sta odvisna od geografske širine, na kateri je opazovalec. Lego opazovalca lahko spreminjaš (povleči točko, kjer je opazovalec, z miško drugam).

Zemlja je zato, da lažje sledimo zaporedju korakov pri konstrukciji obeh krogov, prikazana nesorazmerno velika. Za ustreznejšo predstavo o razsežnostih in prekrivanju obeh krogov zmanjšaj polmer Zemlje v prikazu skoraj na 0. To storiš tako, da z miško povlečeš točko na vodoravni osi, ki je presečišče obrisa Zemlje z ekvatorsko ravnino proti središču Zemlje.

Za prikaz konstrukcije slike klikni na gumb za predvajanje.
Barbara Rovšek, november 2010