GeogebraKOSTRUKCIJA ZENITNEGA IN CIRKUMPOLARNEGA KROGA

<iframe scrolling="no" src="https://www.geogebra.org/material/iframe/id/sgeeNMKB/width/902/height/677/border/888888/sri/true/sdz/true" width="902px" height="677px" style="border:0px;"> </iframe>

Prikazana je konstrukcija ZENITNEGA in CIRKUMPOLARNEGA kroga.

Oba kroga sta odvisna od geografske širine, na kateri je opazovalec. Lego opazovalca lahko spreminjaš (povleči točko, kjer je opazovalec, z miško drugam).

Zemlja je zato, da lažje sledimo zaporedju korakov pri konstrukciji obeh krogov, prikazana nesorazmerno velika. Za ustreznejšo predstavo o razsežnostih in prekrivanju obeh krogov zmanjšaj polmer Zemlje v prikazu skoraj na 0. To storiš tako, da z miško povlečeš točko na vodoravni osi, ki je presečišče obrisa Zemlje z ekvatorsko ravnino proti središču Zemlje.

Za prikaz konstrukcije slike klikni na gumb za predvajanje.

Barbara Rovšek, november 2010