GeogebraUKLON IN INTERFERENCA SVETLOBE NA VEČ ŠIROKIH REŽAH

Na sistem več enakomerno razmaknjenih širokih rež vpada svetloba z valovno dolžino λ. Svetloba se na režah uklanja, za režami interferira.

Prikazana je funkcija, ki kaže, kako je gostota prepuščenega svetlobnega toka j odvisna od kota θ med pravokotnico na reže (smerjo vpadne svetlobe) in smerjo, v kateri svetloba potuje po prehodu rež. Z drsniki lahko spremeniš valovno dolžino λ, število rež n, širino posamezne reže (vse reže so enako široke) in razdaljo med sredinama sosednjih rež (reže so enakomerno razmaknjene).

Valovna dolžina vidne svetlobe je med 0,35 µm = 350 nm in 0,70 µm = 700 nm.

Barbara Rovšek, januar 2017