GeogebraKONSTRUKCIJA SLIKE PRI HOLANDSKEM (GALILEJEVEM) DALJNOGLEDU
Pritisni na gumb za predvajanje. V smiselnem zaporedju se bodo izrisali značilni žarki, s pomočjo katerih ugotovimo, kje skozi okular Galilejevega daljnogleda vidimo (navidezno) sliko predmeta.

Pri Galilejevem daljnogledu je objektiv zbiralna lečaokular pa razpršilna leča. Desni gorišči obeh leč (na sliki) sta v isti točki, Foku = Fobj.

Najprej postavimo objektiv z goriščem Fobj in konstruirajmo realno sliko predmeta. Narišimo žarke, ki prispevajo k nastanku slike vrha predmetaRdeči žarek je vzporedni žarek (vzporeden optični osi), ki po prehodu skozi objektiv seka optično os v gorišču objektiva. Modri žarek je središčni za objektiv, skozi objektiv gre naravnost. Realno sliko dobimo, kjer se vzporedni in središčni žarek sekata. Zeleni žarek je še en žarek, ki prispeva k nastanku realne slike in seka optično os objektiva med objektivom in goriščem objektiva.

Za objektiv postavimo na mesto, kjer seka optično os zeleni žarek, okular. Okular je razpršilna leča z goriščem Foku, ki  naj bo na istem mestu kot je gorišče objektiva. Rdečemu in modremu žarku se smer pri prehodu skozi okular spremeni, zelenemu žarku pa ne, ker je središčni žarek za okular.

Kako se spremeni smer rdečemu žarku, vemo, ker gre njegov (desni) podaljšek skozi gorišče okularja – po prehodu skozi okular je rdeči žarek vzporeden optični osi. Če rdeči žarek, ki prehaja okular, podaljšamo v levo, nam presečišče tega podaljška in zelenega žarka določa lego navidezne slike vrha predmeta.

Ko vemo, kje vidimo navidezno sliko, lahko narišemo tudi novo smer modrega žarka – navidezno izhaja iz navidezne slike vrha predmeta.

Barbara Rovšek, maj 2010