GeogebraMIRUJOČA KLADA NA KLANCU

<iframe scrolling="no" src="https://www.geogebra.org/material/iframe/id/jhkUvxKy/width/684/height/518/border/888888/sri/true/sdz/true" width="684px" height="518px" style="border:0px;"> </iframe>

Klada, ki je v obliki kocke, na klancu miruje. Nanjo delujejo tri sile: teža Fg normalna sila podlage N in sila lepenja Flep . Vsota teh sil je nič, klada miruje. Lahko si mislimo, da ima teža dve pravokotni komponenti, statično Fs (pravokotno na podlago) in dinamično Fd (vzporedno s podlago). Komponenti sta narisani črtkano.

Animacija prikazuje, kako se z naklonom klanca spreminjajo sile na mirujočo klado in kako se spreminjata komponenti teže.
S prvim drsnikom lahko spreminjaš naklon klanca. Če je naklon večji od 45°, se kockasta klada, če ni na podlago prilepljena, prevrne.
Z drugim drsnikom spreminjaš težo klade.

Maša Tramte, julij 2010