GeogebraMIRUJOČA KLADA NA KLANCU
Klada, ki je v obliki kocke, na klancu miruje. Nanjo delujejo tri sile: teža Fg normalna sila podlage N in sila lepenja Flep . Vsota teh sil je nič, klada miruje. Lahko si mislimo, da ima teža dve pravokotni komponenti, statično Fs (pravokotno na podlago) in dinamično Fd (vzporedno s podlago). Komponenti sta narisani črtkano.
Animacija prikazuje, kako se z naklonom klanca spreminjajo sile na mirujočo klado in kako se spreminjata komponenti teže.
S prvim drsnikom lahko spreminjaš naklon klanca. Če je naklon večji od 45°, se kockasta klada, če ni na podlago prilepljena, prevrne.
Z drugim drsnikom spreminjaš težo klade.
Maša Tramte, julij 2010