Geogebra VIŠINA SEVERNICE NAD OBZORJEM

Animacija prikazuje povezavo med geografsko širino kraja, kjer je Opazovalec, in višino (višinskim kotom) Severnice nad Opazovalčevim obzorjem. Severnica je zelo zelo daleč od Zemlje in (približno) v podaljšku Zemljine vrtilne osi. Na animaciji je prikazana le smer proti Severnici.

Opazimo, da je višina Severnice enaka geografski širini kraja, kjer je Opazovalec.

Opazovalca lahko premikaš po Zemljini obli z miško. Severnico lahko opazuje le s severne poloble.

Barbara Rovšek, januar 2018