GeogebraPOŠEVNI MET

<iframe scrolling="no" src="https://www.geogebra.org/material/iframe/id/fmGku3Kx/width/946/height/802/border/888888/sri/true/sdz/true" width="946px" height="802px" style="border:0px;"> </iframe>

Animacija prikazuje poševni met. Zračni upor zanemarimo.

Z drsniki nastavljaš parametre:
– gravitacijski pospešek g (za boljšo orientacijo so poleg še slike Lune, Zemlje in Jupitra v ustreznem razmerju; če premakneš drsnik k Luni, ima g vrednost gravitacijskega pospeška na površini Lune)
– začetno hitrost v0 (velikost hitrosti, s katero vržemo kroglo)
– kot meta α (za vodoravni met izberi kot 0° ali 180°, za navpični met pa kot 90° ali 270°)
– čas po metu – ta drsnik lahko premikaš ročno ali zaženeš animacijo
– lego tarče spremeniš naključno s premikom drsnika
– s spodnjim drsnikom lahko nastavljaš višino (globino) podlage – do največ 300 m pod mestom meta

 

Pri metu krogle se za njo izriše sled njenega gibanja. Podobno kot pri zapisu sledi gibanja z brnačem je razdalja med sosednjimi pikami premosorazmerna trenutni (velikosti) hitrosti krogle.

Poskusi nastaviti parametre meta tako, da s kroglo zadeneš tarčo.

Animacijo zaženeš s pritiskom na gumb v spodnjem levem kotu, sledi pobrišeš s kombinacijo tipk Ctrl+F ali pa s klikom na gumb za osvežitev slike.

Sašo Šantelj, julij 2010