GeogebraENAKOMERNO KROŽENJE

<iframe scrolling="no" src="https://www.geogebra.org/material/iframe/id/YwmeHVyf/width/856/height/528/border/888888/sri/true/sdz/true" width="856px" height="528px" style="border:0px;"> </iframe>

Animacija prikazuje enakomerno kroženje (= s stalno kotno hitrostjo ω) točke T okrog središča S po krožnici s polmerom r. Z drsnikoma lahko spreminjaš kotno hitrost ω in polmer tirnice r.

Graf, ki se sproti riše, kaže, kako kot φ, ki ga pri enakomernem kroženju opiše krožeča točka, narašča s časom. V enem obhodnem času t0 opiše polni kot 2π = 360º.

Barbara Rovšek, januar 2017